Information

 

உங்கள் அன்புக்குரியவர்கள் இறந்த பின்பும் உலகில் மற்றவர்கள் வாழ்வில்  ஒளி வீச கண் தானம் செய்வீர்.

கண் தானம் பற்றிய தொடர்புக்கு,

 

M.S.மணிகண்டன்                                                            R.G.ராமசாமி

98946  70785                                                                             93456 78444

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *