குல தெய்வங்கள்

1
திம்மாச்சிபுரம்
ஸ்ரீ கனக தோணியம்மன்
2கருப்பத்தூர்ஸ்ரீ பெரிய காண்டீயம்மன்
3தொட்டியம்ஸ்ரீ மதுர காளியம்மன்
4வாங்கல்ஸ்ரீ அங்காளம்மன்
5மோகனூர் ஸ்ரீ பட்டம்பொருத்தம்மான்
6பழையபாளையம்ஸ்ரீ அங்காளம்மன்
7அரூர்ஸ்ரீ பாப்பாத்தி அம்மன்
8அயலூர்ஸ்ரீ காமாட்சி அம்மன்
9ஒருவந்தூர்ஸ்ரீ செல்லாண்டி அம்மன்
10அலகரைஸ்ரீ அடைக்கலம் காத்த அம்மன்
11திருச்செங்கோடுஸ்ரீ அர்த்த நாரீஸ்வரர்
12புலியூர் ஸ்ரீ அங்காளம்மன்
13பௌத்திரம்ஸ்ரீ பாப்பாத்தி அம்மன்
14அய்யர்மலைஸ்ரீ வைரப் பெருமாள்
15பழனி ஸ்ரீ தண்டாயுதபாணி
16ஸ்ரீ கன்னிமார்சாமி
17புகளூர் ஸ்ரீ கண்டியம்மன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *