மாபெரும் மருத்துவ ஆலோசனை முகாம்

பனிரெண்டார் இளைஞர் சங்கம் , திருப்பூர்

பனிரெண்டார் மகளிர்கள், திருப்பூர்

இணைந்து நடத்தும்

மாபெரும் பல்துறை மருத்துவ ஆலோசனை முகாம்

MEGA MULTI SPECIALITY MEDICAL ADVISORY CAMP

at Panirendar Kalyana Mandapam, Tirupur  on 29.09.2013 SUNDAY 8 a.m. onwards.

PY 1 PY 2 PY 3

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *