மருத்துவ சிகிச்சை உதவி நிதி PYA

மருத்துவ உதவித்தொகைகளை பயனாளிகளுக்கு உரிய நேரங்களில் வழங்கப்படுவதை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடனும் இன்றைய மருத்துவச் செலவுகளை அனுசரித்து நோயின் தன்மைக்கு ஏற்ப மருத்துவ உதவித் தொகையினை உயர்த்தி வழங்கிட ஏதுவாக தனியாக மருத்துவ சிகிச்சை உதவி நிதி  நமது சங்கத்தில்  உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சிறப்பான திட்டத்திற்கு தங்களால் ஆன நிதியுதவியினை வழங்க வேண்டுமாய் கேட்டு கொள்கிறோம் .

PLEASE SEND IN YOUR DONATIONS TO:

PANIRENDAR ILAGNAR SANGAM MEDICAL AID

KARNATAKA BANK , EASWARAN KOIL STREET TIRUPUR.

SB A/C NO.7642500102411101

IFSC: KARB0000764

For more details , contact

R.G.JAGADESAN  , Secretary PYA.

mobile: 94434 64660

 

 

2014 calender

பனிரெண்டார் இளைஞர் சங்கம் சார்பில் 2014 தினசரி காலண்டர் நமது சமூகத்தாரின் உபயோகத்கிற்க்கு

 

 

2014 calender

மாபெரும் மருத்துவ ஆலோசனை முகாம்

பனிரெண்டார் இளைஞர் சங்கம் , திருப்பூர்

பனிரெண்டார் மகளிர்கள், திருப்பூர்

இணைந்து நடத்தும்

மாபெரும் பல்துறை மருத்துவ ஆலோசனை முகாம்

MEGA MULTI SPECIALITY MEDICAL ADVISORY CAMP

at Panirendar Kalyana Mandapam, Tirupur  on 29.09.2013 SUNDAY 8 a.m. onwards.

PY 1 PY 2 PY 3

 

 

வாழும் கலை பயிற்சி

29-07-2013 முதல் 4-8-2013 முடிய நமது மண்டபத்தில் வாழும் கலை அடிப்படை  பயிற்சி நடைபெற்றது .  நமது சமூகத்தார்க்கு சிறப்புச் சலுகைக்  கட்டணத்தில்  பயிற்சி அளிக்கப் பட்டது .